A TÉCSŐI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM


A többi koronavárossal együtt Técső is már a XIV. század elején kiváltságokkal felruházott község volt. Az itteni templom tornyában volt egykoron az öt koronaváros levéltára. A hitújítás itt is megszüntette a katolikus hitéletet, templomot és vagyont elfoglalva. 1780-ban állította vissza a plébánia.

Az istentiszteletek helyéül sokáig a plébánosi lak egy szobája szolgált. A templom építése sok utánajárás után csak száz esztendő múlva, 1883-ban kezdődhetett el s 1885-ben fejeződött be. Az avatásra 1888-ban került sor.

Az anyakönyvet 1780-tól vezetik. Műemlékértékű orgonája Országh Sándor munkája 1893-ból. Titulusa: Szent István Király templom, plébánia.
A técsői római katolikus egyházközség honlapja: http://szentistvan.hhrf.org


További internetes források: http://www.turizmus.karpatinfo.net/latnivalo335.html