Nebojme sa byť dobrými

Aký to má zmysel: „byť dobrým, .... – stále niečo robiť pre iných, .... – byť pokorným, pomáhať, ... veď aj druhý by mohol niečo zrobiť pre mňa, .... – prečo stále ja, musím začínať?“

Často krát si kladiem tieto, alebo podobné otázky, zvlášť vtedy, keď sa domáham spravodlivosti, alebo vďačnosti od iných. Áno, veď som človek a dakde vo vnútri túžim, aby si niekto všimol moju prácu.

Čítať celý článok...

 

Mimoriadny jubilejný rok milosrdenstva

Tradícia milostivých rokov začala už v Starom zákone. Vyviera z Božej lásky k človeku, ktorá je vždy prekvapivá a radostná, ako spev anjelov v Betleheme.

Samotné slovo milosrdenstvo sa vyskytuje vo Svätom Písme mnohonásobne a často i v liturgii omše a sviatostí, napríklad v  Tridentskom omšovom misále je to 412 krát. I v byzantskej liturgii je mnoho tropárov, ktoré vyjadrujú vďaku, že zmŕtvychvstalý Pán preukázal svetu veľké milosrdenstvo.

Čítať celý článok...

 

Otvorenie Jubilejného roka sv. Martina v Mukačevskej diecéze

V deň sv. Martina, 11. novembra 2015, v katedrálnom chráme v sídle diecézy slúžil slávnostnú sv. omšu kardinál Piero Marini a miestny ordinár otec biskup Antal Majnek osobitnou modlitou otvoril jubilejný rok nášho patróna. Na záver slávnosti, ako sa už stalo tradíciou, odovzdaliocenenia sv. Martina, tentoraz dvom pracovníčkam diecéznej charity a katechétke z Berehova.
Slávnostné záverečné požehnanie udelil prítomným kardinál Marini relikviou tohto svätca.

Čítať celý článok...

 

Posviacka kostola v Bobovom

V nedeľu 23. novembra 2015 otec biskup Antal Majnek posvätil novovybudovaný kostol v obci Bobove.
Na začiatku slávnosti miestny kurátor v krátkosti poinformoval prítomných o priebehu prác od roku 1999 a o mnohých prekážkach, ktoré sa spoločným úsilím podarilo prekonať, napr. keď povodeň v r. 2001 zničila pripravený stavebný materiál a pod.

Čítať celý článok...

 

Brána milosrdenstva v Mukačeve otvorená

13. decembra 2015 otec biskup Antal Majnek otvoril Jubilejný rok milosrdenstva v našej diecéze.
Početní veriaci sa zhromaždili pri vchode do kaplnky sv. Jozefa. Za bránu milosrdenstva bol určený bočný vchod do katedrály v bezprostrednej blízkosti kaplnky, ktorá je vlastne presbytériom starobylého chrámu zo 14. storočia. Po modlitbách a prosbách obrad pokračoval otvorením brány, cez ktorú otec biskup vošiel ako prvý, za ním vošli ostatní prítomní a nasledovala sv. omša.

Čítať celý článok...

 

V Gruzínsku otvorili Svätú bránu bez kostola a múrov

Gruzínsko 13. januára 2016. roku  – V decembri minulého roku požehnal apoštolský administrátor oblasti Kaukazu biskup Giuseppe Pasotto celkom neobyčajnú Svätú bránu. Svätú bránu v gruzínskom meste Rustavi totiž tvorí iba zárubňa a dvere postavené na voľnom priestranstve, bez kostola či múrov.

Čítať celý článok...

 
Viac článkov...
Štatistiky
Počet zobrazení obsahu : 427098
Mukačvská Diecéza Rímsko Katolíckej Cirkvi
Kto je online:
Máme online 5 hostí 
Exchange Hosted