S kresťanskou nádejou vo vzkriesenie oznamujeme, že dňa 11. decembra 2011 v Košiciach, vo veku 55 rokov, zaopatrená sviatosťami zomrela Sestra Oľga  Pavlovičová, DKL Narodila sa  6. septembra 1956 v Siladiciach.

Čítať celý článok...

 
Z rozhovoru otca biskupa Antala Majneka o kňazskej vysviacke


Pri príležitosti kňazskej vysviacky si zvykneme my, kňazi, zaspomínať na prvé volanie, ktoré sme počuli v detstve, alebo neskôr vo svojom srdci: keď sa nás dotkol Pán Ježiš, jeho volanie, keď sme pocítili túžbu byť v jeho službe, k užšiemu nasledovaniu, a keď sme sa rozhodli pre neho. Aj evanjelista svätý Ján nás všetkých upozorňuje, aby sme sa znovu a znovu vrátili k tej prvej láske, keď sme s detskou, mladíckou horlivosťou, čistou láskou milovali Pána Boha a jeho Syna Ježiša Krista.

Čítať celý článok...

 
Pochod života v Mukačeve – ekumenická manifestácia proti potratom

    V našej farnosti pracuje hnutie na ochranu života, ktoré vzniklo na podnet diecézneho biskupa Antala Majneka. Prví aktivisti boli maďari a ukrajinci – zo začiatku sa schádzali na spoločné modlitby, neskôr začali rôzne činnosti, prednášky v školách i v iných zoskupeniach.

Čítať celý článok...

 
Konferencia v Aknaslatine


V dňoch 7.-9. mája 2010 sa pod vedením Mukačevskej diecéznej charity sv.Martina a Zakarpatskej františkánskej misie v Solotvine konala konferencia „Solidarita v službe lásky“. Pozvaní boli vedúci sociálnych a školiacich občianskych organizácií, pracovníci a dobrovoľníci z Maďarska a Zakarpatia. Počas niekoľkých dní sa mohli zúčastniť na odborných prednáškach.

Čítať celý článok...

 
„Svetlo a radosť“ – otvorenie zakarpatskej dielne na výrobu sviec
Rozhovor so Štefanom Szabom    

Dielňa na výrobu sviec je prvou príležitosťou zamestnania na Zakarpatí pre neplnoprávnych občanov a poskytuje im príležitosť zmysluplne využívať čas. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 17.4.2010 vo Vyškove na hornej Tise. K založeniu ustanovizne pomohla Diecézna charita sv.Martina.

Čítať celý článok...

 
Sviatok života  v Rachove

Na sviatok Zvestovania Pána, 25.3.2010 pri príležitosti 200.výročia založenia farnosti, sa v Rachovskom kostole sv.Jána Nepomuckého konala jubilejná oslava. Na pozvanie farnosti zavítal do nášho mesta Mieczyslaw Mokrzycki, arcibiskup-metropolita z Ľvova.
    Hlavného pastiera pred sv.omšou pozdravil miestny primátor Jevhenij Versler. Zdôraznil, že návšteva arcibiskupa v Rachove znamená to, že Cirkev počíta s touto farnosťou, ktorá 200 rokov nepretržite vykonáva svoju úlohu vo viere tu, v strede Európy.

Čítať celý článok...

 
Viac článkov...
Štatistiky
Počet zobrazení obsahu : 433337
Mukačvská Diecéza Rímsko Katolíckej Cirkvi
Kto je online:
Máme online 3 hostí 
Hosted Exchange