Nový apoštolský nuncius na Ukrajine

Stal sa ním kardinál Claudio Gugerotti z Talianska, vysvätený na kňaza v r. 1982, od r. 2001 v diplomatických službách Vatikánu (apoštolský nuncius v Gruzínsku, Azerbajdžane, Arménsku, od r. 2011 v Bielorusku). Z poverenia pápeža Františka má od 13. novembra 2015 reprezentovať Vatikán na Ukrajine.

Čítať celý článok...

 

Prvé stretnutie Ekumény Košice a Ekumény Mukačevo v Zakarpatskom Sinjaku  Miluj cirkev blížneho ako svoju

Hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou je náročná na precestovanie, lebo je spojené s dlhými pasovými a colnými kontrolami. V histórii sa to menilo, so Zakarpatím sme patrili do jedného štátneho útvaru – Rakúsko – Uhorska i Československa. Zvlášť obťažné spojenie tu bolo v totalitných podmienkach. Práve v tom čase začal tu pulzovať život, ovplyvnený charizmou jednoty, dnes už rozšírený po celom svete. Na Slovensku sme dostali „ideál vzájomnej lásky a jednoty“ počas Pražskej jari, r. 1968, a chceli sme ho priniesť i na Ukrajinu. Vtedy sa ako jediný možný spôsob ukázali rodinné styky, preto prichádzajú zo Slovenska jednotlivci s cieľom žiť Božie slovo a vzájomnú lásku. Od pádu komunizmu sa kontakty stali novými, pravidelnými a systematickými. Potrebujeme sa navzájom, lebo jednotu kresťanov potrebuje svet, ktorý treba duchovne liečiť. Preto aj Ekumenické spoločenstvo v Košiciach s radosťou prijíma a odovzdáva skúsenosti a spolupracuje s ekuménou v Zakarpatí.

Čítať celý článok...

 

Posolstvo Svätého Otca na Pôstne obdobie 2014

Stal sa chudobným, aby sme sa jeho chudobou obohatili (porov. 2 Kor 8, 9)

Drahí bratia a sestry,

keďže sa blíži Veľká noc, chcel by som vám ponúknuť niekoľko myšlienok, ktoré by vám – ako jednotlivcom i spoločenstvám – mohli pomôcť na ceste obrátenia. Tieto zamyslenia sú inšpirované slovami svätého Pavla: „Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili“ (2 Kor 8, 9). Apoštol to napísal kresťanom v Korinte, aby ich povzbudil do veľkodušnej pomoci veriacim v Jeruzaleme, ktorí trpeli núdzu. Čo znamenajú tieto slová svätého Pavla pre nás, dnešných kresťanov? Čo pre nás znamená výzva na chudobu a život v evanjeliovej chudobe?

Čítať celý článok...

 

S kresťanskou nádejou vo vzkriesenie oznamujeme, že dňa 11. decembra 2011 v Košiciach, vo veku 55 rokov, zaopatrená sviatosťami zomrela Sestra Oľga  Pavlovičová, DKL Narodila sa  6. septembra 1956 v Siladiciach.

Čítať celý článok...

 
Z rozhovoru otca biskupa Antala Majneka o kňazskej vysviacke


Pri príležitosti kňazskej vysviacky si zvykneme my, kňazi, zaspomínať na prvé volanie, ktoré sme počuli v detstve, alebo neskôr vo svojom srdci: keď sa nás dotkol Pán Ježiš, jeho volanie, keď sme pocítili túžbu byť v jeho službe, k užšiemu nasledovaniu, a keď sme sa rozhodli pre neho. Aj evanjelista svätý Ján nás všetkých upozorňuje, aby sme sa znovu a znovu vrátili k tej prvej láske, keď sme s detskou, mladíckou horlivosťou, čistou láskou milovali Pána Boha a jeho Syna Ježiša Krista.

Čítať celý článok...

 
Pochod života v Mukačeve – ekumenická manifestácia proti potratom

    V našej farnosti pracuje hnutie na ochranu života, ktoré vzniklo na podnet diecézneho biskupa Antala Majneka. Prví aktivisti boli maďari a ukrajinci – zo začiatku sa schádzali na spoločné modlitby, neskôr začali rôzne činnosti, prednášky v školách i v iných zoskupeniach.

Čítať celý článok...

 
Viac článkov...
Štatistiky
Počet zobrazení obsahu : 427109
Mukačvská Diecéza Rímsko Katolíckej Cirkvi
Kto je online:
Máme online 6 hostí 
Exchange Hosting